London historia

Historia

Redan cirka 50 år före Kristi födelse invaderades England av den romerska armén. Det var Cesar som härskade i Rom på den tiden. Vid denna tidpunkt fanns inte mycket bebyggelse i det område som senare kom att bli London. Här fanns enbart några enstaka keltiska urinvånare.

London kom att bli en betydande handelsplats redan så tidigt som tiden kring Kristi födelse och denna plats kallades Londinium. Wilhelm Erövraren hade staden i sin besittning under 1000-talet och det var också han som byggde det ståtliga tornet Towern. Här hade redan tidigare legat en romersk fästning och denna byggdes om och på under många år. Wilhelm Erövraren ville dock inte bo direkt vid handelsplatsen och uppförde därför sitt residens i det område som nu kallas Westminster. London valdes till nationens huvudstad år 1066.

London var under medeltiden en stark stad under Hansans tid och det gjorde att det på medeltiden var många varor som anlände och avseglade till och från Londons hamn. Många av Hansans viktigaste städer förlorade under tidens gång sin kraft, men så var inte fallet med London. Stadens storhet växte hela tiden och handeln utökades. Under 1600-talet började på allvar Londons utveckling som världshandelns medelpunkt. Staden växte i storlek för varje århundrade och den enda egentliga åderlåtning av folkmängd som London upplevt var under mitten av 1600-talet då staden drabbades av både pesten och en våldsam brand. Under 1700-talet och 1800-talet växte London till den största och rikaste staden i världen och under denna tid byggdes många vackra hus av den förmögna medelklassen.

Under medeltiden fanns i det område som idag kallas Covent Garden en klosterträdgård som försåg Westminster Abbey med färska grönsaker. Idag finns här många kaféer där man kan sitta och lyssna på gatumusikanter efter att ha gått runt på alla marknader. Mitt i Covent Garden ligger sen stora Piazzan som tidigare var en stor grossistmarknad. Inigo Jones anlade Piazzan redan på 1600-talet och den var Londons första egentliga torg. Förr var detta ett område med förfallna hus och många lagerbyggnader, men idag är detta ett flott områd som turisterna gärna besöker. Här kan man se många olika clowner, akrobater och musiker uppträda.

På platsen för ett gammalt romerskt forum hittar man idag Leadenhall Market. Tidigare fanns här ett palats med blytak vilket har gett marknaden sitt namn. Här säljs idag framför allt massor av kött, fisk och fågel och det finns också en mängd småbutiker för allehanda delikatesser. Andra områden utanför City som är mycket kända idag är Smithfield och Spital fields. Redan under 1600-talet bosatte sig Hugenotter här för att slippa hamna under Citys jurisdiktion. Här ligger Middlesex Street som redan under 1500-talet blev känt som Petticoat Lane. Det är här man hittar de stora välkända klädmarknaderna.